کاهش نرخ پرش |bounce rate

10 روش کاهش نرخ پرش |bounce rate

چگونه نرخ پرش از سایت را کاهش دهیم؟ هر کسی در هر زمینه‌ای که کار می‌کند، دوست دارد توسط دیگران دیده شود. یکی از بدترین اوقات برای انسان‌ها زمانی است که پس از تلاش فراوان با بی‌توجهی دیگران روبه‌رو ‌شوند و نتیجه زحمات و تلاش هایشان توسط سایر افراد دی ...